Bolum 29

?nsan?n içini ?s?tan ödüllü belgesel Türk Amerikan Televizyonu’nda
17 Aralik 2009
Fairfax, VA

?nsan ve Tanr? ili?kisini sevgi temelinde elen alan dü?ünce sistemiyle, Do?u dünyas? kadar Bat?’y? da etkilemi? ve etkilemekte olan Mevlana’n?n 802. do?um y?ldönümü, ce?itili etkinliklerle kutlan?yor. Ölümü Tanr? ile bulu?ma olarak gören Mevlana’n?n ölüm günü olan 17 Aral?k haftas?nda da görkemli ?eb-i Arus törenleri düzenleniyor. Türk-Amerikan Televizyonu içinde oldu?umuz bu kutlama haftas?na bir belgesel yap?mla katk?da bulunuyor.

?smini Melek Koydum adl? belgesel 12 ya??ndaki Elif’in, Mevlevili?in temellerini, sema etmeyi ve Mevlana’n?n eserlerini ö?reni?ini konu ediniyor. NY Fredonia Üniversitesinde asistan profesör olan Nefin Dinç’in yönetti?i film 2007 Washington DC Ba??ms?z Film Festivali’nde, Dünya Sinemas? dal?nda Özel Ba?ar? Ödülü kazanm??t?. Küçük Elif’in insan?n içini ?s?tan öyküsünü kaç?rmak istemeyenler ekran ba??na.

TAT’in bu 29. program? yaln?zca Washington DC bölgesindeki kablo televizyonlar?ndan yay?nlanancakt?r. Program?n yay?n bilgilerine ula?mak için http://www.turkishamericantv.org/program web sayfas?n? ziyaret edebilirsiniz.

Paylas: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Bu yazı Videolar kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir